ASO

€ 2.064,00

Frekvencija Hz 50 60
Protok vazduha (20 °C ) l/min 13500 15900
Statički pritisak kPa 1.6 2.4
Maks. temperatura okoline °C 60 60
Maks. temp. ulaznog vazduha °C 200 200
Nivo buke dB(A) 70 70
Zašt. životne sredine (IEC 60529) IP 54 IP 54
Spoljni preč. ulaza za vazduh mm ∅ 134 ∅ 134
Spoljni preč. izlaza za vazduh mm ∅ 90 ∅ 90
Masa kg 15.0 15.0
Oznaka o usaglašenosti 2 2
Zaštita klase l 1 1

ASO: Gigantska duvalica.


Na 60 Hz, ASO daje 15900 l/min. Kada se koristi sa odgovarajućom dodatnom opremom može da snabdeva
vazduhom nekoliko Leister grejača paralelno.

Frekvencija Hz 50 60
Protok vazduha (20 °C ) l/min 13500 15900
Statički pritisak kPa 1.6 2.4
Maks. temperatura okoline °C 60 60
Maks. temp. ulaznog vazduha °C 200 200
Nivo buke dB(A) 70 70
Zašt. životne sredine (IEC 60529) IP 54 IP 54
Spoljni preč. ulaza za vazduh mm ∅ 134 ∅ 134
Spoljni preč. izlaza za vazduh mm ∅ 90 ∅ 90
Masa kg 15.0 15.0
Oznaka o usaglašenosti 2 2
Zaštita klase l 1 1