BR8 PT600

€ 1,00

Balacchi BR8 PT600

VF zavarivačka mašina za cerade (snage 8 do 12 KW). Glavna prednost su joj mali gabariti, može se postaviti bilo gde. Pogodna je za mala i srednja zavarivanja, i isporučuje se u različitim bojama. Njen sto za zavarivanje je opremljen zaobljenim drvetom, kako bi se rukovaocu olakšao rad sa materijalom. Balacchi BR8PT600 se može opremiti različitim dodacima, kao što su laseri, daljinska kontrola, sistem za lakšu zamenu elektroda, svetlo, itd.