BR3PT6000

€ 1,00

Balacchi BR3PT6000 – specijalni model za rastegljive tavanice

VF zavarička mašina ‐ SPECIJALNI MODEL ZA PROIZVODNJU RASTEGLJIVIH TAVANICA (snage od 3 do 6 KW). Njena glavna karakteristika je POKRETNI SISTEM sa prednjim nosačem platna za zavarivanje velikih proizvoda. Zavarivanje je moguće u oba
pravca kretanja (napred i nazad), PLC je kvalitetan i lak za upotrebu. Balacchi HF BR3PT600 se može opremiti različitim dodacima, kao što su laseri, daljinska kontrola, sistem za brzu zamenu elektroda, itd.