BR10SPS

€ 1,00

Balacchi BR10 SPS

VF zavarivačka mašina za cerade (snage od 10 do 25 KW). Glavna osobina ove mašine je zavarivačka glava koja visi sa plafona, čime se izbegavaju smetnje na radnom stolu i omogućava širok var na na velikim proizvodima, kao i olakšan rad rukovaocu. Sto za zavarivanje  poseduje zaobljeni drveni ram koji omogućava nesmetano klizanje platna, a Balacchi BR10 SPS se može opremiti različitim dodacima, kao što su laseri, daljinska kontrola, sistem za lakšu zamenu elektroda, itd...