Geostar G5 / G7 LQS

€ 10.864,00

Jedinice Oznaka G5 G7
Voltaža V 230 230
Frekvencija Hz 50/60 50/60
Snaga W 2800 2800
Maks. temperatura C 460 460
Veličina klina mm 90x50 130x50
Maks. sila pritiska N 1500 1500
Zavarivanje sa test kanalom mm 2x15 2x15
Brzina kretanja m/min 0.8-12 0.8-12
Težina kg 16.4 17.7
Materijal HD-PE 0.8 - 3.0mm HD-PE 1.0 - 3.0mm
  PP, LD-PE, TPO, FPO PP, LD-PE, TPO, FPO
  PVC-P*, CSPE*, EIA*

*zahteva čelični klin

Redefinisani građevinski radovi: Sa aparatima za zavarivanje geomembrana GEOSTAR G5 / G7 LQS

GEOSTAR takođe sadrži operativnu jedinicu sa integrisanim displejom napona za trajno nadgledanje parametara zavarivanja. Novi dizajn čini zamenu klina izuzetno lako i može se obaviti za manje od jednog minuta. Dodatne karakteristike uključuju: unos materijala, glatko kretanje geomembrana - zahvaljujući novoj geometriji klina - i tri različita položaja za parkiranje i održavanje.

Pratite parametre zavarivanja (brzina, pritisak i temperatura), napon na mreži i GPS položaj svoje mašine tokom rada putem myLeister aplikacije i u kombinaciji sa LQS sistemom kvaliteta kreirajte izveštaje koji vam kasnije mogu pomoći prilikom otkrivanja problema prilikom zavarivanja.

 

Brzina zavarivanja do 12 m / min
Digitalni prikaz sva tri kritična parametra zavarivanja: temperatura, brzina i pritisak
Veoma visok kapacitet grejanja / grejne snage
Zamena klina za zavarivanje za manje od jednog minuta

Materijali: HDPE 0,8 - 3,0 mm; PP. LDPE, TPO, FPO (ostali na zahtev)

 

 

 

 
Jedinice Oznaka G5 G7
Voltaža V 230 230
Frekvencija Hz 50/60 50/60
Snaga W 2800 2800
Maks. temperatura C 460 460
Veličina klina mm 90x50 130x50
Maks. sila pritiska N 1500 1500
Zavarivanje sa test kanalom mm 2x15 2x15
Brzina kretanja m/min 0.8-12 0.8-12
Težina kg 16.4 17.7
Materijal HD-PE 0.8 - 3.0mm HD-PE 1.0 - 3.0mm
  PP, LD-PE, TPO, FPO PP, LD-PE, TPO, FPO
  PVC-P*, CSPE*, EIA*

*zahteva čelični klin