BR70V

€ 1,00

Balacchi BR70V - presa za karton

Balacchi BR70V kompletno automatizovana mašina sa duplom glavom za proizvodnju KARTONSKIH PLOČA, kao i
ostale kartonske ambalaže. Posebno pogodna za prehrambeni sektor, zbog svoje brzine, preciznosti i prilagodljivosti
najrazličitijim zahtevima. Ovakav tip mašine može biti pravi izbor kada se zahteva veliki obim proizvodnje. Koristi
Balacchi formiračke elektrode, a može se prilagoditi čak i boja u kojoj se isporučuje. Može biti, opciono, opremljena
pokretnom trakom za skladištenje proizvoda.