IGNITER

€ 1,00

Tehnički podaci   Igniter BM4 BM4 sa M14 navojem BR4
Napon V 230 / 230 / 230 230 230
Frekvencija Hz 50 / 50 / 50 50 50
Snaga W 600 / 1100 / 1600 1100 3400
Min. zap. vazd. l/min 80 / 230 / 230 230 230
Pritisak kPa 0,3 / 0,3 / 0,3 2.48 2.48
Maks. temperatura °C 500 / 600 / 600 600 600
Masa kg 1 (bez kabla za napajanje) 1 (bez kabla za napajanje) 1,2
 

IGNITER BM4 / BR4 – Zapaliće bilo šta.

Nova IGNITER duvalica za paljenje kompanije Leister je specijalno razvijena za ugradnju u sisteme za sagorevanje
peleta i strugotine od drveta. IGNITER BR4, snage 3.4 kW, poseduje sve što je potrebno. Interfejsi su tako izabrani
da je moguća bilo kakva ugradnja u bilo koju peć

Tehnički podaci   Igniter BM4 BM4 sa M14 navojem BR4
Napon V 230 / 230 / 230 230 230
Frekvencija Hz 50 / 50 / 50 50 50
Snaga W 600 / 1100 / 1600 1100 3400
Min. zap. vazd. l/min 80 / 230 / 230 230 230
Pritisak kPa 0,3 / 0,3 / 0,3 2.48 2.48
Maks. temperatura °C 500 / 600 / 600 600 600
Masa kg 1 (bez kabla za napajanje) 1 (bez kabla za napajanje) 1,2