LHS 15

€ 1,00

Maks. temp. izlaznog vazduha °C 650
Maks. temp. ulaznog vazduha °C 65
Maks. temp. okoline °C 65
Relativna vlažnost % 5 – 95 bez kondenzovanja
Maks. pritisak na ulazu kPa 100
Masa kg 0.48
Oznaka o usaglašenosti 2
Oznaka o odobrenosti 3
Zaštita klase II 4

LHS 15: Minijaturan ali pouzdan..

Minijaturni grejač vazduha greje vazduh do temperature od 650 °C. Sve bitne karakteristike koje poseduju veliki Leister
grejači vazduha poseduje i ovaj mališan: dugotrajni grejni element, pouzdane sisteme zaštite, standardne interfejse.
Ukratko rečeno – isti Leister kvalitet, kao i uvek. Ovo ga čini savršenim za upotrebu u industriji poluprovodnika,
elektronike, automobilskoj, kao i u drugim industrijskim granama.

Maks. temp. izlaznog vazduha °C 650
Maks. temp. ulaznog vazduha °C 65
Maks. temp. okoline °C 65
Relativna vlažnost % 5 – 95 bez kondenzovanja
Maks. pritisak na ulazu kPa 100
Masa kg 0.48
Oznaka o usaglašenosti 2
Oznaka o odobrenosti 3
Zaštita klase II 4